Operario

GV- GIDARIA/ JASOTZEA- Conductor-a/Recogida

Residuos
Hernani

Descripción del trabajo

a) Garbitaniak atez ateko bilketa zerbitzua eskaintzen duen Udalerrietan hondakinen atez ateko bilketa lanak egitea.

b) Garbitaniak dituen kamioiak egoki erabiliz agindutako herrietan zamalanak egitea, batik bat, hondakin bilketatik eratorritakoa. Alegia, kamioiak gidatzeaz gain bilketa bera burutzea.

c) Kamioiaren ardura hartzea eta ohiko garbiketa eta mantentzelanez arduratzea, edota bere arduradunari berri ematea.

d) Larrialdi eta ekarpen guneetako bilketa eta garbiketa.

e) Intzidentziak eta sortutako hondakinen ordainketak kontrolatzeko sistemen aplikazio eta jarraipena
egitea.

f) Ontzien eta posteen garbiketa eta hautsitako kirtenen ordezkapena Garbitaniak horrela erabakitzean.

g) Eskatzen zaion beste edozein lan, bere kategoriari eta proiektuari dagokiona


a) En los Municipios en los que Garbitania presta servicio de recogida puerta a puerta. Recogida puerta a puerta de residuos.

b) La realización de operaciones de carga y descarga en las poblaciones encomendadas, en particular, la derivada de la recogida. Es decir, además de conducir camiones, la recogida.

c) Hacerse cargo del camión y de las operaciones de limpieza y mantenimiento habituales, o avisar a su responsable.

d) Atención de emergencias y Recogida y limpieza de las zonas de aportación.

e) Incidencias y aplicación y seguimiento de los sistemas de control de pagos de residuos
f) Limpieza de envases y postes y sustitución de mangos rotos. Cuando así lo decida Garbitanía.

g) Cualquier otro trabajo que se le encomiende, de categoría y proyecto

Ficha del trabajo

 • Salario ofrecido
  2288-2700
 • Duración
  Contrato de interinidad. Rotativo
 • Tipología
  Operario
 • Ámbito
  Residuos
 • Titulación
  Carné C y CAP
 • Idiomas
  Euskera