Dirigido a:
  • Empresas, agrupaciones y clústeres industriales con sede en Gipuzkoa que quieran formarse y conocer de primera mano qué es la economía circular.
El objetivo:
  • Capacitar a los participantes para detectar y aprovechar las oportunidades que la transición ecológica y la economía circular ofrece en sus organizaciones y de este modo, integrar en sus organizaciones estrategias de economía circular.
El curso consta de tres bloques:
  • Identificación de oportunidades en la transformación ecológica y la economía circular,
  • Capacitación en economía circular
  • Acompañamiento para consolidación de la formación en 24 empresas.

 

Más información e inscripciones: https://circulartraining.mondragon.edu/es/

____________________________________________________________________________________________________________________

Nori zuzenduta:
  • Ekonomia zirkularra zer den jakin nahi duten eta egoitza Gipuzkoan duten edozein enpresa, elkarte eta kluster industrialei zuzenduta dago.
Helburua:
  • Parte-hartzaileak trantsizio ekologikoak eta ekonomia zirularrak bere erakundeetan eskaintzen dituzten aukerak atzeman eta aprobetxatzea da, modu honetan, beraien erakundeetan ekonomia zirkularreko estrategiak integratzeko.
Ikastaroak hiru bloke dauzka:
  • Eraldaketa ekolgikorako eta ekonomia zirkularreko aukerak identifikatzea,
  • Ekonomia zirkularrean gaitzea eta
  • 24 enpresetan prestakuntza finkatzeko laguntza eskaintzea.

informazio gehiago eta izen-ematea: https://circulartraining.mondragon.edu/